Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣIΩΝ