ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/01/2015

posted Feb 15, 2015, 12:04 PM by Νεολαία Λατσιών
Παραθέτουμε τα πρακτικά της γενικής εκλογικής συνέλευσης. Μια βδομάδα αργότερα στις 05 Φεβρουαρίου 2015 η εκτελεστική γραματεία καταρτίστηκε σε σώμα.

Ċ
Νεολαία Λατσιών,
Feb 15, 2015, 12:04 PM
Comments