Γενική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λατσιών 14 Μαρτίου 2017

posted Feb 24, 2017, 12:00 PM by Νεολαία Λατσιών   [ updated Feb 24, 2017, 12:36 PM ]
Πρός:       Όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων Δήμου Λατσιών, 
Τοπικές Οργανώσεις των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας,
Προέδρους Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων Γυμνασίου και Λυκείου Λατσιών,
Εθελοντικές οργανώσεις,
Κοινωνικές οργανώσεις,
Πολιτιστικές οργανώσεις,
Περιβαλλοντικές οργανώσεις,
Άλλες οργανώσεις νεολαίας,
Άτυπες ομάδες νεολαίας,
Τοπικά Γραφεία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Κυρίες, κύριοι,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, που θα πραγματοποιηθεί τη 14 Μαρτίου και ώρα 7.30μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Λατσιών.

Η Γενική Συνέλευση θα ασχοληθεί με τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και με την εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θεσπίστηκε για να μπορούν οι νέοι μας να συμμετέχουν στα κοινά, να καταθέτουν εισηγήσεις και απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την τοπική μας κοινωνία κ.α.

Η εγγραφή της οργάνωσης - μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή
αίτηση της προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή
μεταβιβάζει, μέσω σημειώματος, τις απόψεις της προς την αρμόδια
Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λατσιών για λήψη απόφασης / διαμόρφωση εισήγησης προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λατσιών.

Κριτήρια ένταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή οργάνωσης νεολαίας στο μητρώο των οργανώσεων - μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών έχουν όλες οι οργανώσεις νεολαίας που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων Λατσιών και που απαραίτητα ικανοποιούν τα οποιαδήποτε κριτήρια ή/και προϋποθέσεις έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λατσιών.

Συγκεκριμένα:

1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.

2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.

3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων — μελών,

4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λατσιών οργάνωσης νεολαίας, θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής.

5. Ορίζεται αντιπρόσωπος και 2 άλλα πρόσωπα που θα αναπληρώνουν το διορισμένο αντιπρόσωπο σε περίπτωση απουσίας του.

Σας ενημερώνουμε ότι το πλήρες καταστατικό βρίσκεται, για δική σας ευκολία, στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών www.latsia.org και τελευταία ημερομηνία υποβολής εγγραφών των οργανώσεων – μελών είναι την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017. Οι αιτήσεις σας πρέπει να αποσταλούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Δημαρχείο Λατσιών υπόψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λατσιών.

Σας ευχαριστούμε

Κωνσταντίνος Μιχαήλ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λατσιών
Ĉ
Νεολαία Λατσιών,
Feb 24, 2017, 12:36 PM
Comments