εργαστήρι με θέμα «Κατανοώντας τα συμμετοχικά δικαιώματα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την Ε.Ε. για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των Ευρωπαίων Πολιτών»

posted Mar 18, 2014, 4:45 PM by Νεολαία Λατσιών
Προωθείται για ενημέρωσή σας πρόσκληση από την ΜΚΟ Ακτή Κέντρο Μελετών και Έρευνας για εργαστήρι με θέμα «Κατανοώντας τα συμμετοχικά δικαιώματα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την Ε.Ε. για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των Ευρωπαίων Πολιτών»

Comments