Έντυπο Απαλλαγής Ευθύνης

posted Nov 22, 2016, 1:09 AM by Νεολαία Λατσιών
Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα από τον γονέα κηδεμόνα και να παραδίδεται μαζί μέ κάθε αίτηση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας από άτομα κάτω των 18 ετών.
ĉ
Νεολαία Λατσιών,
Nov 22, 2016, 1:09 AM
Comments