Βήματα για μια πιο συμμετοχική κοινωνία

posted Jun 29, 2016, 9:01 AM by Κυπριανός Φιλίππου


Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Στροβολου, Αγλαντζιας, Λατσιών και Δερύνειας, τα μέλη των οποίων, ως εκπρόσωποι των νέων και των πολιτικών που προωθούνται για τους νέους σε τοπικό επίπεδο, θα καλεστούν να συμμετέχουν σε μια σειρά από συναντήσεις που θα έχουν ως στόχο:

1.   Να καταρτίσουν θεωρητικά τους νέους σε σχέση με φαινόμενα ρητορικής μίσους, διακρίσεων και μισαλλοδοξίας καθώς και για τις συνέπειες αυτών των φαινομένων. Η κατάριση θα γίνει υπό μορφή σεμιναρίου κατά τις ημερομηνίες που εισηγούμαστε πιο κάτω. Η διάλεξη θα γίνει από ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες στο εν λόγω αντικείμενο.

2.   Να αναπτύξουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τα πιο πάνω ζητήματα και να κατατεθούν από τους νέους εισηγήσεις για πολιτικές που θα εξαλείψουν αυτά τα φαινόμενα και θα εντάξουν όλες τις ομάδες του πληθυσμού στη δημοκρατική ζωή.

3.   Να συμβάλουν στην κατάρτιση ενός Εγχειριδίου που θα αποτελεί το σύνολο των εισηγήσεων και προτάσεων των νέων για την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων που τυγχάνουν διακρίσεων στη δημοκρατική ζωή. Το Εγχειρίδιο θα παραδοθεί σε φορείς υπεύθυνους για χάραξη πολιτικής για τη νεολαία (π.χ. Βουλευτές, αρμόδια υπουργεία, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

4.   Να συμμετέχουν σε συνέδριο που θα καταπιάνεται με τα πιο πάνω ζητήματα και να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ελεύθερο διάλογο.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στο σχέδιο θα εξασφαλίσουν με την ολοκλήρωση του σχεδίου το πιστοποιητικό YOUTHPASS, το οποίο αποτελεί σημαντική προσθήκη στο βιογραφικό του κάθε νέου. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη δράση θα έχει σημαντικό, θετικό αντίκτυπο στην εικόνα του Συμβουλίου Νεολαίας καθώς θα συμβάλει στη χάραξη πολιτικής για τους νέους με έμπρακτο τρόπο.

 

Το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιουνίου – Οκτωβρίου 2016.

Οι κύριες δράσεις του σχεδίου οι οποίες απαιτούν τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας επισυνάπτονται και θα είναι:

 

1.   2 Ιουλίου 2016 – Παρουσίαση Δράσης, πειεχομένου (15  άτομα από κάθε Συμβούλιο Νεολαίας)

2.   17 Σεπτεμβρίου 2016 – Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (15  άτομα από κάθε Συμβούλιο Νεολαίας)

3.   29 Σεπτεμβρίου2016 – Διαβούλευση με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (3 άτομα από κάθε Συμβούλιο Νεολαίας)

4.   8 Οκτωβρίου 2016 – Τελικό Συνέδριο της δράσης (15 άτομα από κάθε Συμβούλιο Νεολαίας)

Για πληροφορίες στο 99224780

Comments